2022-03-15
Komentarzy: 4
Kategoria: Nowości Rynkowe
Trzecia edycja programu „Czyste Powietrze”

Głównym zadaniem programu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dzięki wymianie źródła ciepła na pompę ciepła lub piec gazowy oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program „Czyste powietrze”, do tej pory posiadał dwie części, w tym roku został rozbudowany o część trzecią. Postaram się przybliżyć każdą część z opcjami: 


Pierwsza część programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie nie przekraczającym 100 000 zł. Formy dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

1 Opcja - dotacja do 30 000 zł na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze - woda lub gruntowej pompy ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo można wykonać następujące przedsięwzięcia:

 • Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego 
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 
 • Zakup i montaż systemu rekuperacji 
 • Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota w wysokości 30 tysięcy złotych przysługuje tylko, gdy do wymiany źródła ogrzewania dołożymy montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla pozostałych czynności pułap maksymalny to 25 tysięcy złotych. 

2 Opcja - dotacja w kwocie do 32 000 zł na demontaż nieefektywnego źródła ogrzewania na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ogrzewania innego niż wymienione w opcji 1. 

 • Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego 
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 
 • Zakup i montaż systemu rekuperacji 
 • Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota w wysokości 25 tysięcy złotych przysługuje tylko, gdy do wymiany źródła ogrzewania dołożymy montaż instalacji fotowoltaicznej. Bez niej kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

3 Opcja - dotacja w kwocie 10 000 bez wymiany źródła ogrzewania, na realizację któregoś z poniższych celów:

 • Zakup i montaż rekuperacji
 • Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Druga część programu jest przeznaczona dla Beneficjentów do podwyższonego poziomu dofinansowania w kwocie maksymalnie 32 000 - 37 000 zł. Beneficjentem tej części mogą zostać osoby fizyczne, które spełnią następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej za rok kalendarzowy nie przekroczył 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Formy dofinansowania to dotacja: pożyczką dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów: dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

1 Opcja - na kwotę 32000 – 37000 zł przy demontażu tzw. „kopciucha” oraz zakupie i montażu innego źródła ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej plus:

 • Demontaż, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania centralnego i ciepłej wody użytkowej 

 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 
 • Zakup i montaż systemu rekuperacji 
 • Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

2 Opcja - do 15 000 zł jeśli zdecydujemy się wyłącznie na zakup rekuperacji, ocieplenie przegród budowlanych lub wymianę stolarki zewnętrznej. 

Trzecia część programu umożliwia uzyskanie maksymalnej dotacji w kwocie 69000 zł dla gospodarstw domowych wieloosobowych, gdy dochód na osobę nie przekracza 900zł, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa 1260zł.

1 Opcja - demontaż nieefektywnego źródła ogrzewania na paliwo stałe, zakup i montaż innego źródła energii dodatkowo:

 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Zakup i montaż rekuperacji 
 • Zakup i montaż stolarki okiennej, drzwi, ocieplenie przegród budowlanych

Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Opcja - do 30 000 zł, gdy zdecydujemy się na wyłącznie na zakup rekuperacji, ocieplenie przegród budowlanych lub wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej. 

Kwota 69000 zł przysługuje przy montażu instalacji fotowoltaicznej, 60000zł bez instalacji. 

tabela

Jak złożyć wniosek o „Czyste powietrze”?

Wniosek należy złożyć do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obejmuje swoim działaniem teren województwa w miejscu lokalizacji budynku lub lokalu mieszkalnego. Aktualne formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełnienia są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl

Wnioski o dofinansowanie składamy w formie elektronicznej. Wnioskodawca wysyłający wniosek jest zobowiązany również do wydrukowania i podpisania wniosku oraz dostarczenia go w postaci papierowej wraz z załącznikami do odpowiedniego WFOŚiGW. W razie sytuacji braku możliwości wysłania wniosku w formie elektronicznej dopuszcza się złożenie go jedynie w formie papierowej. 

Od 2021 roku można również załatwić wszelkie formalności w banku, w którym ubiegamy się o kredyt na „Czyste Powietrze”. Link do artykułu o kredycie na czyste powietrze 

proces

Dlaczego warto skorzystać z programu „Czyste Powietrze”? 

Dzięki skorzystaniu z dotacji możemy wymienić nieefektywne źródło ogrzewania na ekologiczne.  Ogrzewanie domu i ciepłej wody za pomocą pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną pomoże obniżyć rachunki za prąd, wygospodarować dodatkowy czas, ponieważ nie będzie potrzeby wyrzucania popiołu i robienia przeglądów kominiarskich. Dotacje dodatkowo przyśpieszą zwrot z inwestycji. Dodatkowo nie można zapomnieć o możliwości skorzystania z Ulgi Termomodernizacyjnej, która jeszcze przyśpieszy zwrot z poczynionych nakładów finansowych. 

W rezultacie staniemy się bardziej ekologiczni. Zacznijmy dbać o naszą planetę już teraz i pomyślmy o kolejnych pokoleniach! 

image
Piotr DORADCA
Jasno i konkretnie wytłumaczone o co chodzi z tym czystym powietrzem w nowej wersji. Warto podsyłać artykuł zainteresowanym termomodernizacją.
image
Marceli Gość
Super opracowany post. I wiedza podana w przystępny dla człowieka sposób.
image
Anna MANAGER
Czyste powietrze to dofinansowanie na największy zakres prac związanych z termomodernizacją budynków. Warto skorzystać z tych środków nie tylko w kwestii wymiany samych "kopciuchów" ale również w połączeniu z innymi inwestycjami. Artykuł w jasny sposób prezentuje możliwości jakie stwarza wciąż mało popularny program. Warto wiedzieć więcej ponieważ przy kompleksowej inwestycji jaką jest np wymiana kopciucha i fotowoltaika program czyste powietrze jest korzystniejszy dla osób inwestujących w fotowoltaikę niż np. bardziej znany program mój prąd.
image
Agnieszka Gość
Kolejne wsparcie ekologicznych, bezemisyjnych i efektywnych Odnawialnych Źródeł Energii. Fotowoltaika, pompy ciepla i zaraz banki energii w Polsce rozwijają się w szybkim tempie. Wsparcie klientów przez firmy z branży OZE m. In. NEnergia w uswiadamianiu ludzi o przysługującym Im wsparciu, skladaniu wniosków i załatwianie wszelkich formalności związanych z programem "Czyste Powietrze", to priorytet o zadbaniu i prawdziwe zaopiekowanie się każdym klientem, który chce wymienić źródło ogrzewania - "kopciucha" na pompę ciepła zasilaną m. in. Energia pochodząca z własnej mini elektrowni fotowoltaicznej. Brawo!
image
Gość

Nowy Komentarz

Captcha

Przeszukaj bloga

Polecane Posty

Jakość czy jakoś - co bardziej się opłaca? Jakość w dobie konkurencji jest wymiernym wskaźnikiem, który pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Chcesz wiedzieć czym się kierować podejmując decyzje o inwestycji?
Konstrukcja fotowoltaiczna - jakość ma znaczenie! Konstrukcja pod fotowoltaikę, to często pomijany element. Decydując się na inwestycję jaką jest fotowoltaika najczęściej porównuje się moduły i falowniki.
Czy otrzymałeś już zawiadomienie o podwyżkach cen energii? Zawiadomienie o podwyżkach cen energii, zaczęła rozsyłać jedna ze spółek energetycznych do swoich klientów. Informacja dotyczy zmiany cen jak ma nastąpić od stycznia.
Magazyn energii w pigułce Magazyn energii czy to to samo co powerbank? I tak i nie. Słyszymy o powerbankach na co dzień, ale co to jest magazyn energii w odniesieniu do inwestycji jaką jest fotowoltaika? Właśnie na to pytanie postaramy sobie dziś odpowiedzieć.
Program Mój Prąd 4.0 wystartował! Długo oczekiwany program Mój prąd 4.0 wreszcie wystartował. Ta odsłona programu różni się jednak znacząco od poprzednich. Po raz pierwszy o dotację będziemy mogli wnioskować nawet jeśli korzystaliśmy wcześniej z dofinansowania..